مشترک گرامی شما میتوانید انتقادات ، نظرات و پیشنهاد های سازنده خود را با صدای مشتری شرکت اندیشه نگار دوران در میان بگذارید. سیستم صدای مشتری پس از ثبت موارد فوق به شما یک شماره پیگیری اعلام میکند که می توانید با این شماره پیگیر درخواست خود باشید برای پیگیری شماره تیکت را بدون خط تیره بنویسید

به مرکز پشتیبانی خوش آمدید

مشاهده وضعیت تیکت :

  ایمیل
  شماره تیکت

Copyright © sadco.ir