مشترک گرامی شما میتوانید انتقادات ، نظرات و پیشنهاد های سازنده خود را با صدای مشتری شرکت اندیشه نگار دوران در میان بگذارید. سیستم صدای مشتری پس از ثبت موارد فوق به شما یک شماره پیگیری اعلام میکند که می توانید با این شماره پیگیر درخواست خود باشید برای پیگیری شماره تیکت را بدون خط تیره بنویسید

با پر کردن فرم زیر میتوانید تیکت جدیدی ایجاد نمایید.


نام کامل شما:  
پست الکترونیک:  
تلفن تماس:   
 
نوع سرویس  
موضوع شکایت  
پیام:
درجه اهمیت(حق تقدم):
 
Copyright © sadco.ir