مشترک گرامی شما میتوانید انتقادات ، نظرات و پیشنهاد های سازنده خود را با صدای مشتری شرکت اندیشه نگار دوران در میان بگذارید. سیستم صدای مشتری پس از ثبت موارد فوق به شما یک شماره پیگیری اعلام میکند که می توانید با این شماره پیگیر درخواست خود باشید برای پیگیری شماره تیکت را بدون خط تیره بنویسید

برای مشاهده وضعیت تیکت خود اطلاعات تیکت را در فرم زیر وارد نمایید.
در صورتی که برای بار اول است که به اینجا سر میزنید باید یک تیکت از اینجا باز کنید

Authentication Required
پست الکترونیک: شماره تیکت:
Copyright © sadco.ir